Robotyka dla dzieci. Nauka i zabawa…

Od 2005 roku jedyne takle warsztaty przez cały rok szkolny! Tel.: 575 409 727 e-mail: biuro@krzemowadolina.com

Regulamin

Regulamin Klubu Robotów

Zajęcia Klubu Robotów to nauka i zabawa. Przestrzeganie jego zasad pozwoli wszystkim uczestnikom maksymalnie wykorzystać wspólnie spędzany czas, a prowadzącym umożliwi ich prawidłowe przeprowadzenie. Oto one:

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 7 – 12 roku życia. O zakwalifikowaniu dziecka młodszego lub starszego do udziału w zajęciach decyduje instruktor.

1. Zajęcia odbywają się pod nadzorem osoby instruktora.

2. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci, których rodzice zgłosili ich udział i dokonali opłaty najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Ceny karnetu nie dzielimy. Nieobecność na zajęciach nie powoduje ich utraty w wypadku zachorowania dziecka lub z innej przyczyny do dwóch tygodni nieobecności ciągłej.

3. Czas trwania zajęć jest ściśle określony.

Szczegółowy i aktualny cennik jest dostępny w miejscu prowadzenia się zajęć.

4. Dla prawidłowego przebiegu zajęć wymagamy, aby uczestnik wykonywał polecenia prowadzących.

5. Na komputerach używamy tylko wskazanych przez prowadzących programów.

6. Na zajęciach należy zachowywać się spokojnie, co umożliwi owocne wykorzystanie czasu spędzonego na warsztatach.

7. Organizator zapewnia sprzęt niezbędny do realizacji zajęć. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z udostępnionego sprzętu w należyty sposób, zgodnie z przeznaczeniem i wskazówkami instruktora lub asystenta. Cały sprzęt znajdujący się w sali stanowi własność Klubu Robotów. Nie wolno bez naszej wiedzy wynosić żadnych elementów poza salę, gdzie prowadzone są zajęcia. Odpowiedzialność za celowo zniszczony lub uszkodzony przez dziecko sprzęt ponosi rodzic (opiekun). Dzieci pracują w parach lub indywidualnie w zależności od decyzji prowadzącego.

8. Uszkodzenie lub nieprawidłowe funkcjonowanie sprzętu dzieci zgłaszają niezwłocznie prowadzącym.

Regulamin zajęć Robo Start prowadzonych dla uczniów SP 61.

Zajęcia Klubu Robotów to nauka i zabawa. Przestrzeganie jego zasad pozwoli wszystkim uczestnikom maksymalnie wykorzystać wspólnie spędzany czas, a prowadzącym umożliwi ich prawidłowe przeprowadzenie. Oto one:

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 6 – 12 roku życia. O zakwalifikowaniu dziecka do udziału w zajęciach decyduje ostatecznie zawsze instruktor prowadzący.

Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia i przebiegu zajęć i dotyczy w równym stopniu instruktorów, rodziców lub opiekunów prawnych dziecka jak i samych dzieci.

1. Dziecko powinno zostać poinformowane przez rodzica lub opiekuna prawnego o zasadach w nim zawartych niezależnie od tego czy zostanie ono poinstruowane przez prowadzących na zajęciach. Dla uproszczenia najważniejsze zasady dotyczące dzieci zostały zaznaczone w niniejszym regulaminie hasłem „dziecko”.

2. Dziecko – Czas trwania zajęć jest ściśle określony. O terminach zajęć poinformujemy na bieżąco e-mailem oraz na naszej stronie internetowej (istnieje możliwość zapisania się do newslettera przez stronę naszą stronę www). O terminach zajęć poinformujemy także dyrekcję szkoły.

3. Zajęcia odbywają się pod nadzorem instruktorów.

4. Dziecko – Dla prawidłowego przebiegu zajęć wymagamy, aby uczestnik wykonywał polecenia prowadzących.

5. Na komputerach używamy tylko wskazanych przez prowadzących programów. (dziecko)

6. Dziecko – Na zajęciach należy zachowywać się spokojnie, co umożliwi owocne wykorzystanie czasu spędzonego na warsztatach.

7. Organizator zapewnia sprzęt niezbędny do realizacji zajęć. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z udostępnionego sprzętu w należyty sposób, zgodnie z przeznaczeniem i wskazówkami instruktora lub asystenta. Cały sprzęt znajdujący się w sali stanowi własność Klubu Robotów.

8. Dziecko – Nie wolno bez naszej wiedzy wynosić żadnych elementów poza salę, gdzie prowadzone są zajęcia.

9. Odpowiedzialność materialną za celowo zniszczony lub uszkodzony przez dziecko sprzęt ponosi rodzic lub opiekun prawny.

10. Dzieci pracują w parach lub indywidualnie w zależności od decyzji prowadzącego.

11. Dziecko – Uszkodzenie lub nieprawidłowe funkcjonowanie sprzętu dzieci zgłaszają niezwłocznie prowadzącym.

12. Dziecko – Konieczność wyjścia (odprowadzenia) do toalety dziecko zgłasza niezwłocznie prowadzącym – także konieczność przerwy lub złe samopoczucie.

13. Jeśli to tylko możliwe prosimy o używanie na zajęciach obuwia zmiennego.